ระบุคำถามที่ต้องการค้นหา

 คำถามที่พบบ่อย


     ผมลองนำเข้าระยะสั้นมีสูงสุดแค่นักเรียนรหัส60แต่รหัสนักเรียน61ไม่เข้า
     รายวิชาของส่วนกลางที่ ท-ป-น- เป็น * * *
     เนื่องผมกรอกชื่อผอ.ลงไปในศธ. 02 ออนไลน์ แล้ว แต่ศูนย์เทศโนโลยี่และกำลังคนอาชีวศึกษาส่งหนังสือ ไม่ปรากฎรายชื่อผอ.ตรงสรุปขึ้นมาเกิดจากอะไรครับ
     ขออนุญาตสอบถามครับ ชื่อครูผู้สอนระยะสั้นไม่มีครับ เพิ่มชื่อเข้าไปในระบบ ยังไงครับ
     ชื่อสถานศึกษาเดิม
     กรณีที่ภาคเรียนไม่มีให้เลือกต้องทำอย่างไง
     ส่งข้อมูลี่ยหัวไม่ได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการส่งข้อมูลแล้วติด GPA : ต้องมากกว่า 1.5 และ GPA : ต้องมากกว่า 0.00
     ขอสอบอีกนิดนะครับพอเราส่งงวดที่ของระยะให้สามารถดึงที่vdisเลยได้เปล่าจะได้ไม่ต้องมาทำไฟล์ส่งกันแค่คลิกเลือกงวดก็ให้โปรแกรมประมวลผลตามที่สอศ.ต้องการได้